Nastavno osoblje

Stručno veće srpskog jezika i književnosti

Jurić Veselinović Gordana

Mandić Takač Tatjana

Medan Aleksandra

Poljvaš Monika

Stručno veće mađarskog jezika i književnosti

Berenji Zita

Varga Mercedes

Stručno veće stranih jezika

Bojović Tamara

Tumbas Vesna

Verikios Snežana

Balažević Gordana

Stručno veće fizičkog vaspitanja

Barašić Huba Aleksandar

Kovačević slobodan

Galić Siniša

Momčilović Radojčin Biljana

Nađ Varjaš Arpad

Stručno veće društvenih nauka

Rudić Ana

Deman Dominik

Sabo Hunor 

Štraka Andrea

Cicmil Miroslav

Vojnić Purčar Jadranka

Kelemen Cvitko Ibolja

Tikvicki Emina

Marković Milan

Marković Zoran

Horvat Ljiljana

Đurić Larisa

Ilić Uroš

Pantelić Srđan

Mlinko Danica

Vilov Melisa

Stručno veće matematike, računarstva, informatike i fizike

Bašić Palković Klaudija

Bereš Zoltan

Fradl Vera

Kiš Aniko

Matović Marijana

Petrović Dragan

Tahiri Mensur

Varkulja Laslo

Stručno veće područja rada hemija, nemetali i grafičarstvo

Bašić Palković Tinde

Čavić Diana

Fenjveši Ibolja

Ivošević Marija

Išpanović Jadranka

Kiš Otilija

Kopunović Damir

Miljković Vladimir

Mokan Vesna

Nikoloski Nataša

Peić Tukuljac Marija

Perna Atila

Petrović Nataša

Rajović Stevan

Toković Svetozar

Stručno veće područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i trgovine, turizma i ugostiteljstva

Bajagić Brankica

Bašić Palković Ivanka

Bunford Zita

B. Varga Teodora

Korom Gabrijela

Marcikić Igor

Mešter Imre

Mutabdžija Danijela

Terežak Anita

Ševenj Nada

Štetić Snežana

Šelken Ilona

Dragišić Petak

Kosanović Milan

Oluški Karolina

Horvat Jožef

Rančić Ivan

Stručno veće područja rada tekstilstvo i kožarstvo

Muminović Milunović Jelena

Suknović Kata

Pećerić Sabina

Stefanović Dušan

Žigmanov Vuković Ana

Šljapić Lidija

Glogovac Katarina

Kareri Andreja

Kuzmanov Ivet

Talpai Marta

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti